ប្រភពពី Facebook ហួសហេតុ​ពេក​ហើយ​!!!

​កា​រាស់​សាំង L.H.R នៅ​ជិត​អាងទឹក​ទួល​ពង្រ​ផ្លូវវេង​ស្រេង ចាក់​សាំង​អត់​យក​លុយ​ក្រដាសប្រាក់​មួយរយ​រៀល​លុយ​ខ្មែរ​ទេ វា​សុខចិត្ត​ប៊ូ​ម​សាំង​ចេញ​វិញ សូម​ម្ចាស់កា​រាស់​សាំង​ចេញ​បកស្រាយ​ផង ឬក៏​មកពី​បុគ្គលិក បើ​មក​ពី​បុគ្គលិក​សូមមេត្តា​ពិនិត្យ​មើល​ហើយ​ដក​ចេញ​ទៅ​៕